15.12.

Premium partner radionice - BH Telecom

Predstavljamo Vam Premium partnera Soft Skills Academy Sarajevo LITE - Winter 2020 radionice, kompaniju BH Telecom koja je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija.

Strateški veoma ozbiljno pristupaju korporativnoj odgovornosti znajući da su dio industrije koja se brzo razvija, te nastoje i putem ponude inoviranih usluga doprinijeti dobrobiti društva u cjelini.

Odgovornim upravljanjem, stavljanjem korisnika na prvo mjesto, implementiranjem novih tehnologija kao i donošenjem dobrih poslovnih odluka, uspjeli su da se u vrijeme velike konkurencije na telekomunikacijskom tržištu ostvare kao najbolji pružalac telekomunikacionih usluga.

Njihova jedinstvenost, tradicija, širok asortiman usluga i dinamika razvoja poslovanja čine ih prepoznatljivim na telekomunikacionom tržištu.

Primjenjujući najsavremenija tehnološka i poslovna rješenja, kroz društveno odgovoran i etički pristup, pružaju elektronska komunikacijska rješenja u svrhu poboljšanja kvaliteta života i radnog okruženja korisnika naših usluga.

Osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva ostati prvi izbor na tržištu digitalnih rješenja i usluga i kontinuirano doprinositi razvoju savremenog i boljeg društva u Bosni i Hercegovini.

BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini, sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i internet mreže.

Kontinuirano sarađuju sa brojnim domaćim i stranim firmama, čime direktno doprinose kvalitetu svojih usluga.

Kao društveno odgovorna kompanija učestvuju u svakodnevnom napretku bh. društva, dajući doprinos njegovom razvoju.

Više o kompaniji BH Telecom možete pročitati na njihovoj zvaničnoj web stranici www.bhtelecom.ba.

Copyright (C) EESTEC LC Sarajevo 2024