Organizacioni odbor
Marijana Udovčić
Glavna organizatorica
Zlatan Peleksić
Koordinator tima za odnose sa javnošću
Ana Vujanović
Koordinatorica tima za informacione tehnologije
Amila Hrustić
Koordinatorica tima za odnose sa kompanijama
Kerim Redžepagić
Koordinator tima za dizajn i publikacije
Enisa Musić
Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

Copyright (C) EESTEC LC Sarajevo 2018