Organizacioni odbor
Zehra Sikira
Glavna organizatorica
Adil Karadža
Koordinator tima za odnose sa javnošću
Meris Bećović
Koordinator tima za informacione tehnologije
Ahmed Selimović
Koordinator tima za odnose sa kompanijama
Almedina Kerla
Koordinatorica tima za ljudske resurse i logistiku

Copyright (C) EESTEC LC Sarajevo 2019